Main Office
Ismail Qemali Street, Object Nr.30
Entrance 7, 3rd Floor, Tirana, Albania
Customer Care
info@easypay.al
Tel: +355 4 2 264 982

Blog

Follow us on:

Are you passionate about FinTech and you want to contribute to our blog?

Fill out the form and upload your article in word format.

Click here to upload your file

Faleminderit për kontributin tuaj në EasyPay.

Nje gabim ka ndodhur! Mesazhi nuk u dergua.
Ju lutemi, provoni perseri.

EasyPay merr pjesë në Mbledhjen e dytë të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave!

24 Maj 2016

Komiteti ka si qëllim që nëpërmjet veprimtarisë së tij, të mbështesë dhe të kontribuojë në rritjen e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të sistemit kombëtar të pagesave në Shqipëri, në përmbushje të objektivit ligjor të Bankës së Shqipërisë për të nxitur funksionimin normal të sistemit të pagesave.

EasyPay, për herë të parë e ftuar në këtë mbledhje, për të dhënë kontributin e tij e duke ndarë me pjesëmarrësit sfidat e sukseset e këtyre 6 viteve në tregun e pagesave.

May 24, 2016
×
en_USEnglish