Main Office
Ismail Qemali Street, Object Nr.30
Entrance 7, 3rd Floor, Tirana, Albania
Customer Care
info@easypay.al
Tel: +355 4 2 264 982

Blog

Follow us on:

Are you passionate about FinTech and you want to contribute to our blog?

Fill out the form and upload your article in word format.

Click here to upload your file

Faleminderit për kontributin tuaj në EasyPay.

Nje gabim ka ndodhur! Mesazhi nuk u dergua.
Ju lutemi, provoni perseri.

Deklarata për parimet Globale te Fuqizimit te Gruas

Bashkia e Tiranës së bashku me UN Women  dhe Drejtuesit e Biznesit të Tiranës angazhohen të bashkëpunojnë për të adaptuar dhe zbatuar në mënyrë vullnetarë Parimet Globale të Fuqizimit të Gruas. Barazi do të thotë Biznes. Mes palëve u nënshkrua deklarata vullnetare e bashkëpunimit midis EasyPay dhe Bashkisë Tiranë.

Më shumë…

 

November 24, 2016
×
en_USEnglish