Main Office
Ismail Qemali Street, Object Nr.30
Entrance 7, 3rd Floor, Tirana, Albania
Customer Care
info@easypay.al
Tel: +355 4 2 264 982

Blog

Follow us on:

Are you passionate about FinTech and you want to contribute to our blog?

Fill out the form and upload your article in word format.

Click here to upload your file

Faleminderit për kontributin tuaj në EasyPay.

Nje gabim ka ndodhur! Mesazhi nuk u dergua.
Ju lutemi, provoni perseri.

Historitë në lidhje me zhvillimin e TIK në Shqipëri

Në kuadër të aktiviteteve të gjithanshme për 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (AITA), si zëri kryesor i sektorit TIK në Shqipëri, me 60 subjekte anëtare (kompani, akademi, OJF), inicioi dhe organizoi ne 22 Nëntor 2012, në ambjentet e Hotel Sheraton, aktivitetin: “RRëFIM STAFETë MBI ZHVILLIMIN E TIK Në SHQIPëRI dhe NDERIM ‘MIRëNJOHJA PëR MERITA Të DALLUARA’ për Z. KRISTIAN BUKUROSHI”. Një nga sponsorët e këtij aktiviteti ishte EasyPay. Per artikullin e plote klikoni here.

aita_event

November 22, 2012
×
en_USEnglish