Main Office
Ismail Qemali Street, Object Nr.30
Entrance 7, 3rd Floor, Tirana, Albania
Customer Care
info@easypay.al
Tel: +355 4 2 264 982

Blog

Follow us on:

Are you passionate about FinTech and you want to contribute to our blog?

Fill out the form and upload your article in word format.

Click here to upload your file

Faleminderit për kontributin tuaj në EasyPay.

Nje gabim ka ndodhur! Mesazhi nuk u dergua.
Ju lutemi, provoni perseri.

Shërbimi më i ri në EasyPay – Ujësjellës Kanalizime Shkodër

Synimi ynë është të vazhdojmë të shtojmë gamën e shërbimeve utilitare, për t’ju lehtësuar jetën qytetarëve në të gjithë vendin.

Për herë të parë në Shqipëri, tashmë faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër  mund t’i paguani direkt nga aplikacioni EasyPay ose në të gjitha pikat tona.

Për të gjithë klientët tanë të cilët kryejnë pagesat e tyre direkt nga aplikacioni EasyPay, do të gjejnë më lehtë të kategorizuar në aplikacion faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër si më poshtë:

  • Ujësjellës Kanalizime Shkodër (Qytet)
  • Ujësjellës Kanalizime Shkodër Fshat

Të gjithë qytetarët e Shkodrës kanë mundësinë, që faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër t’i paguajnë pranë pikave tona të cilat ndodhen në të gjithë vendin.

Nuk ka me nevojë të prisni në rradhë! Pagesat mund t’i kryeni shpejtë dhe lehtë.

May 21, 2019
×
en_USEnglish