Zyrat Qendrore
Rruga "Ismail Qemali", Objekti Nr.30
Hyrja 7, Kati 3, Tiranë, Shqipëri
Kujdesi ndaj Klientit
info@easypay.al
Tel: +355 4 2 264 982

Blog

Na ndiqni në:

Jeni të apasionuar pas FinTech dhe keni dëshirë të kontriboni në blogun tonë?

Plotësoni formën e mëposhtme dhe ngarkoni artikullin tuaj në format word.

Kliko për të ngarkuar file

Faleminderit për kontributin tuaj në EasyPay.

Nje gabim ka ndodhur! Mesazhi nuk u dergua.
Ju lutemi, provoni perseri.

EFSE Finance in Motion – Linda Shomo e ftuar në panelin e diskutimit

Më  19 Shtator u zhvillua në Beograd, EFSE Finance in Motion, ku EasyPay u përzgjodh me përfaqësimin e znj. Linda Shomo, CEO & Themeluese si pjesë e një prej paneleve të diskutimit.

The European Fund for Southeast Europe (Fondi Evropian për Evropën Juglindore) siguron fonde të qëndrueshme për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, duke i ndihmuar ata të rriten, të gjenerojnë të ardhura shtesë dhe të krijojnë punësim, si dhe për familje me të ardhura të ulëta, duke i ndihmuar ata në përmirësimin e kushteve të tyre të strehimit.

Takimi i EFSE 2019 mbledh financuesit ndërkombëtarë për të mbështetur bizneset e vogla në Evropën Juglindore dhe Rajonin e Fqinjësisë Lindore.

Afro 300 përfaqësues të institucioneve financiare ndërkombëtare dhe rajonale, investitorë, banka qendrore dhe donatorë të mëdhenj evropianë u mblodhën në Beograd, Serbi, për konferencën e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE). Nën flamurin e “Kultivimit të Sipërmarrjes”, Takimi i EFSE 2019 adreson se si ekosistemi financiar mund të përparojë për të mbyllur boshllëqet në përfshirjen financiare dhe për të zgjeruar hyrjen në burime vendimtare për ndërmarrjet mikro dhe të vogla.

                                                         

Konferenca kërkon të prezantojë dhe shkëmbejë zgjidhje konkrete për sfidat me të cilat përballet ky sektor kyç i ekonomisë në Evropën Juglindore dhe Rajonin Evropian të Fqinjësisë Lindore. Panelistët nga bankat dhe ofruesit e mikrofinancave do të ndajnë praktikat më të mira për ofrimin e një financimi të përgjegjshëm të përshtatshëm për nevojat e sipërmarrësve që kërkojnë të shkallëzojnë bizneset e tyre, dhe të diskutojnë zgjidhjet alternative financiare dhe jo-financiare që nxisin inovacionin në treg.

Bashkimi i investitorëve, rregullatorëve të sektorit, ofruesve të shërbimeve financiare dhe organizatave të mbështetjes së biznesit janë vetë ndërmarrës të financuar nga partnerët e EFSE. Pjesëmarrja e tyre në panele dhe diskutime synon të sigurojë njohuri të drejtpërdrejta për nevojat e bizneseve lokale për zhvillim që krijojnë mundësi punësimi dhe gjenerim të ardhurash.

Më tepër rreth EFSE:

Një fond investimesh me ndikim i krijuar në 2005, Fondi Evropian për Evropën Juglindore (EFSE) synon të nxisë zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin në Evropën Juglindore dhe Rajonin e Fqinjësisë Lindore duke investuar në suksesin e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla, si dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për private familjet. Meqenëse qasja në shërbimet financiare është thelbësore për zhvillimin e këtij segmenti, EFSE përqendrohet në ndihmën e sektorëve lokalë financiarë të forcojnë aftësinë e tyre për të siguruar financim të përgjegjshëm për këtë grup të synuar. Krahas aktiviteteve të investimit përmes partnerëve lokalë, EFSE e shumëfishon ndikimin e tij përmes Fondit për Zhvillim EFSE, i cili ofron ndihmë teknike, trajnim dhe mbështetje tjetër jofinanciare për sipërmarrësit dhe institucionet.

21 Shtator, 2019
×
sqShqip